Tema 4. El procés de la liofilització

La liofilització és un procés que com a objectiu separar l’aigua (o altre solvent) d’una dissolució mitjançant congelació i posterior sublimació del gel a pressió reduïda. La liofilització és el procés més suau per assecar productes i és el millor mètode per assecar compostos orgànics o inorgànics sense alterar la seva composició qualitativa o quantitativa. El procés de liofilització es realitza al buit i a baixa temperatura i així, per exemple, és possible evitar la desnaturalització de les proteïnes. Els aliments i els materials biològics tals com cèl·lules, teixits, bacteris i vacunes es converteixen en productes secs, evitant el pas per la seva fase líquida, i en conseqüència els canvis enzimàtics, biològics i químics.