Formulació Magistral i Oficinal


GRAU DE FARMÀCIA
ITINERARI FARMÀCIA ASISTENCIAL I ANÀLISIS CLÍNIQUES
Assignatura obligatòria
5è Curs, 1r semestre
3 Crèdits


Dr. Alfons del Pozo Carrascosa

Telèfon: 93 402 45 47
a-e: apozo@ub.edu

Dra. Lyda Halbaut Belowa

Telèfon: 93 402 45 51
a-e: halbaut@ub.edu