Sol·licitud d’Informació


Dret d’informació

(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de la sol·licitud d’informació relativa als ensenyaments impartits per la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. (3) La base jurídica és el consentiment de la persona interessada. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat així com els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. (5)  Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat de les dades i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats en el següent enllaç.

Més informació:
Tel.: 93 402 45 43
e-mail: cursosif@ub.edu
www.ub.edu/tecnofarm