Informació addicional RGPD


Dret d’informació

 

Responsable del tractament Secretaria General de la Universitat de Barcelona

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona

secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament Gestionar la sol·licitud d’informació relativa als ensenyaments de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Base jurídica El vostre consentiment exprés, el qual podreu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. En tot cas, les dades recollides són necessàries per gestionar la vostra sol·licitud.
Termini de conservació de les dades Les dades seran tractades mentre duri la gestió de la vostra sol·licitud d’informació.
Destinataris La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que l’identifiqui.
Delegat de protecció de dades Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB:

protecciodedades@ub.edu

Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona

Autoritat de control També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.