Treball dirigit


GRAU DE FARMÀCIA
Assignatura optativa
Pràctiques
6 Crèdits (equivalents a 150 hores estimades de dedicació)


Requereix admissió prèvia. S’ha d’automatricular si es realitzarà el primer semestre. Si es realitzarà el segon semestre es pot optar entre automatricular-la el setembre o en l’ampliació de matrícula del mes de febrer. En tot cas, no cal portar documentació, la Secretaria comprovarà d’ofici que tots els estudiants matriculats estiguin admesos. Modificar el semestre del Treball Dirigit equival a una modificació de matrícula i se li apliquen els mateixos terminis i recàrrecs.

Trobareu tota la informació al campus virtual de l’assignatura.

Hi ha dos terminis de preinscripció per al curs 2017-18:

Del 15 al 31 de maig de 2017

De l’1 al 15 de desembre de 2017

Per preinscriure-us, cal que ompliu el full de preinscripció que trobareu al campus virtual i que el pengeu a “tasques” seguint les instruccions.

Normativa reguladora d’assignatures de Treball Dirigit

Per a més informació feu clic aquí