Primera Jornada de Recerca Sobre Metodologia Docent en Economia

ORGANITZA:  Departament de Teoria Econòmica (Universitat de Barcelona)

OBJECTIU:  Promoure un espai per a la reflexió i l’intercanvi d’experiències docents entre professors

COMITÈ CIENTIFIC:  Núria Font, Jordi Melé, Xavier Raurich, Isabel Vidal, Montse Vilalta

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

S’accepten propostes de treballs sobre els següents temes, entre d’altres:

 Requeriments del mercat de treball pels Graduats d’ADE i Economia

 Desenvolupament de competències mitjançant l’estudi de l’economia

 Estratègies de motivació en l’aprenentatge de l’economia

 Metodologies d’innovació docent en la gestió dels aprenentatges

Es podran enviar propostes per a la presentació de COMUNICACIONS ORALS mitjançant l’enviament d’abstracts (resums) amb una extensió màxima de 300 paraules a l’email nuria.font@ub.edu. S’acceptaran propostes de treballs en castellà, català i anglès. Quan no siguin treballs estrictament de recerca, s’ha d’especificar la metodologia seguida.

La data límit per a l’enviament dels abstracts (resums) serà el 25 de març de 2015. El Comitè Científic informarà oportunament als comunicants sobre l’acceptació o no de les propostes en el termini més breu possible. El programa definitiu es publicarà a la pàgina web del departament i al butlletí de la Facultat del mes d’abril de 2015.

VIEW ALL: JOB MARKET, SEMINARS