Teaching

Ensenyament

Assignatura

Docència

Grau ECO Introducció a l’Economia
Micro 1
Micro 2
Macro 1
Macro 2
Micro 3
Macro 3
Micro 4
Macro 4
Economia dels Recursos Naturals
Grau ADE Introducció a l’Economia
Micro
Macro
Organització Industrial
Tècniques de Comerç Exterior
Dones, Treballs i Societat
Grau Sociologia Economia
Grau Estadística Principis d’Economia
Llicenciatura ECO Micro 2 SD
Micro 3 SD
Micro 4
Macro 2 SD
Macro 3 SD
Macro 4
Economia Internacional
Economia dels Recursos Naturals SD
Dona i Economia
Llicenciatura ADE Micro 2 SD
Macro 2 SD
Micro 4
Teoria Econòmica de l’Empresa i la Industria SD
INVESTIGACIÓ i TÈCNIQUES de MERCAT (2n cicle) Economia Aplicada I SD
Economia Aplicada II SD
CIÈNCIES ACTUARIALS i FINANCERES (2n cicle) Teoria Econòmica de l’Estalvi i la Cartera SD
Diplomatures EMPRESARIALS Comerç Internacional i Localització Productiva SD
Microeconomia SD
Macroeconomia
Finances Internacionals SD
Finances Internacionals SD
Economia de la Cooperació
Integració Econòmica, UE i Globalització
Economia del Treball SD
Tècniques de Comerç Exterior
Grau RELACIONS LABORALS Economia Social
Règim Jurídic i Econòmic del 3r Sector
Grau CIÈNCIES AMBIENTALS Economia Bàsica
Economia dels Recursos Naturals i el Medi Ambient
Grau TREBALL SOCIAL Economia Aplicada al Treball Social
Grau GEOGRAFIA Economia
Grau DISSENY Economia