Benvinguts!

TETRAPODA és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya.  Es va fundar l’any 1995 sota la iniciativa del professor Xavier Ruiz i Gabriel, catedràtic de Zoologia del Departament de Biologia Animal (Universitat de Barcelona) qui en fou el coordinador fins la seva mort l’any 2008. TETRÀPODA té un tarannà transversal i acull, des del seu inici, una colla de investigadors dedicats a la recerca en els camps de la biologia, l’ecologia i la conservació dels tetrápodes, molts d’ells a la Universitat de Barcelona, però també en d’altres centres de recerca nacionals, europeus i internacionals amb els que s’han creat vincles en el decurs d’aquests anys. Actualment el grup compta amb 38 membres i 15 col.laboradors entre els quals hi ha investigadors, tècnics, estudiants postdoctorals i estudiants predoctorals. Fem recerca principalment en el camp de l’herpetologia i l’ornitologia i estem organitzats en cinc equips de treball que són: ECOLOGIA I CONSERVACIÓ D’AUS D'ECOSISTEMES AGRARIS, BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ, BIOLOGIA I ECOLOGIA D’OCELLS AQÜÀTICS, ECOLOGIA EVOLUTIVA D’OCELLS MARINS i BIOLOGIA I ECOLOGIA D’HERPETOFAUNA. La nostra recerca es caracteritza per tractar temàtiques molt diverses utilitzant totes aquelles eines que permetin millorar el coneixement sobre la biologia, i l’ecologia de les espècies i aplicar-lo a la seva conservació i gestió.

Entre els principals camps d’interès s’inclouen:

1. Estudis d’ecologia tròfica. L’adquisició de recursos es una tasca bàsica per la supervivència i la salut de les poblacions animals. Sens dubte és el condicionant més gran pel que fa al seu comportament i la dinàmica poblacional i contribueix, en una perspectiva més amplia al flux d’energia en els  ecosistemes. Conèixer la relació entre la disponibilitat de recursos en el medi  i l´ús diferencial per part de les poblacions animals és un punt clau per abordar els estudis de biologia i ecologia de les espècies i a més a més, és una de les pressions selectives que guien l’evolució. El grup treballa sobre diferents aspectes d’aquest procés.

2. Els estudis demogràfics busquen conèixer l’evolució espaial i temporal de les poblacions, les interaccions entre els individus que la conformen i amb el medi que els envolta. El coneixement de la biologia de la reproducció i dels paràmetres demogràfics (mida, densitat, estructura d’edat, fecunditat, mortalitat…) són els que permeten determinar l’estat de les poblacions i detectar-ne els riscos potencials per a la seva conservació.

3. Conèixer el moviment dels individus a escala local, així com els seus patrons migratoris a escales geogràfiques extenses ens permet obtenir informació sobre la seva ecologia espaial en diferents moments del cicle vital. Els factors que operen a diferents escales són importants per determinar l’ús de l’hàbitat i la connectivitat entre les poblacions reproductores i hivernants.

4. Salut ambiental. Actualment totes les poblacions animals estan en contacte amb un ampli ventall de contaminants de diferent tipologia. La presència de contaminants introduïts en temps pretèrits (‘legacy pollutants’), contaminants orgànics persistents (POPs) i contaminants de nova generació, constitueixen un risc per a la salut de les poblacions animals. El nostre objectiu és conèixer i avaluar la magnitut d’aquesta amenaça i esbrinar el seu origen i transmissió en relació a les característiques  ecofisiològiques dels individus i a la seva posició a les xarxes tròfiques.

5. Gestió i conservació de fauna. El desenvolupament i la pressió antropogènica sobre el medi natural sovint resulten en diferents alteracions. Els processos de transformació dels hàbitats suposen reptes nous per les poblacions animals que allà hi viuen. La identificaciò de les unitats de conservació, el coneixement de la  seva biologia i ecologia, la identificació i avaluació de riscos i la proposta de mesures paliatives o correctores formen part de les nostres tasques de transferència entre investigadors i les administracions que tenen encomanades la gestió i conservació de la fauna.

Subscribe to Tetrapoda RSS