Biologia de la Conservació

Des de l’Equip de Biologia de la Conservació es desenvolupen dues línies prioritàries de treball. Una d’elles inclou la recerca en modelització demogràfica i viabilitat d’espècies amenaçades, a més a més del desenvolupament de bioindicadors ambientals associats a vertebrats amenaçats prenent en consideració aspectes toxicològics, parasitològics, tròfics i de qualitat territorial. L'altra línia es centra en la conservació-transferència de coneixement amb empreses i administracions, així com en l’assessorament en temes de gestió.

Pàgina del gup