Ecologia Evolutiva d'Ocells Marins

L’estudi de l’Ecologia Evolutiva d’Ocells Marins es realitza sobre diferents aspectes. En primer lloc estudia l’ecologia tròfica i migratòria dels ocells pelàgics. També s’avalua la resposta espaial i temporal dels ocells marins al seu medi. D’altra banda, s’estudien les interaccions i la coevolució entre ocells, ectoparàsits i patògens; i s’investiga la dinàmica dels contaminants al medi marí. Finalment, aquest grup també realitza estudis d’ecologia molecular i filogeografia d’ocells.

Pàgina del grup