Eudald Pujol Buxó

Investigador Predoctoral

Departament de Biologia Animal (Vertebrats)
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 643. 08028 Barcelona, Spain.

eudaldp@hotmail.com

Àrees d'estudi:
Plasticitat fenotípica, Ecologia Evolutiva, invasions biològiques, Herpetologia.

En aquests moments estic realitzant la meva tesi doctoral sobre les conseqüències evolutives de l’actual invasió de la granota pintada (Discoglossus pictus) al NE de la Península Ibèrica i el sud-est de França. Els meus interessos en aquest sistema d’estudi consisteixen principalment en l'ecologia evolutiva de les espècies invasores i el paper de la plasticitat fenotípica en la dinàmica de poblacions i l'evolució de les espècies que experimenten (activament, com a invasor o passivament, com a competidors nadius) una invasió biològica.
A més de la realització de la meva tesi doctoral estic participant activament en altres projectes paral·lels sobre ecologia de vertebrats en general, però principalment herpetologia i batracologia.