Projectes

2010-2013: Evolution of lizard ecophysiology. Applying character tracking and mechanistic models.

2012-2013: Identificació i seguiment de punts d'atropellament d'amfibis i rèptils a la xarxa viària catalana. Enllaç al projecte