Docència

El Departament de Teoria i Història de l’Educació imparteix docència en els següents àmbits de coneixement:

  • Teoria de l’educació, filosofia i antropologia de l’educació, etc.
  • Història del pensament pedagògic i de les pràctiques educatives.
  • Axiologia pedagògica, educació en valors, ciutadania, participació, interculturalitat, etc.
  • Entorns virtuals d’aprenentatge, tecnologies, etc.
  • Sistemes educatius i pedagogia internacional, política educativa, economia de l’educació, etc.
  • Educació no formal, animació sociocultural, temps lliure, formació de persones adultes, etc.
  • Pedagogia i inclusió social.
  • Moviments socials, altermundisme, desenvolupament sostenible, educació ambiental, etc.

Docència a Graus

Docència a Màsters