Members

List of members (tags in Catalan language)

Filter by:   

Prof. titular d'escola universitària
934 035 028
 
Prof. associat/da
934 035 221
 
RODRÍGUEZ ILLERA JOSÉ LUIS
Prof. catedràtic/a d'universitat
934 035 185
 
RUBIO SERRANO, LAURA
Prof. agregat/da
934 035 241
 
RUIZ EUGENIO, LAURA
Investigadora Ramón y Cajal
934 035 027
 
Prof. titular d'universitat
934 035 311
 
SÁNCHEZ GUERRERO ISABEL
Prof. associat/da
934 035 027
 
Prof. associat/da
934 035 029
 
Prof. associat/da
934 035 029
 
Prof. titular d'universitat
934 035 221
 
SORIA ANDURELL, ANNA
Prof. associat/da
934 035 241
 
Prof. col·laborador/a
934 035 168934035243
 
Prof. catedràtic/a d'universitat
934 035 228
 
Prof. associat/da
934 035 241
 
VALLS CAROL, MARIA ROSA
Prof. titular d'universitat
934 035 027
 
Prof. associat/da
934 035 026
 
Prof. associat/da
934 035 230
 
VILAFRANCA MANGUÁN ISABEL
Prof. agregat/da
934 035 168
 
Prof. associat/da
 
Prof. catedràtic/a d'universitat
934 035 226
 
← Previous12Next →