Publicacions

 [Quaderns d'Estudi]  [Revistes]   [Llibres]

 

Quaderns d’Estudi

L’any 1980 naixia, al Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona, una col·lecció d’opuscles anomenada “Quaderns d’Estudi“. Els coordinadors n’eren els professors Miquel Martínez i José Luís Rodríguez Illera, i s’hi van arribar a publicar 9 números. Fent una ullada als seus títols (Análisis de un discurso pedagógico autogestionarioCódigo restringido y código ampliado en niños de 8 añosInforme sobre los planes de estudio de Ciencias de la Educación en EspañaEnsayos de epistemología I y IILa evaluación del software educativo; Teorías de la educaciónAportaciones al II Congreso Nacional de Teoría de la Educación), hom pot fer-se una idea d’alguns dels interessos i decantacions temàtiques dels seus autors en aquella època. Més de vint anys després del darrer número publicat, iniciem la segona època d’aquesta col·lecció amb el mateix sentit i il·lusió. Les pretensions són més aviat modestes. Ara que, en els nostres medis acadèmics, tant es parla dels índex d’impacte de les publicacions, l’impacte que únicament aspiren a tenir aquests nous Quaderns és el de contribuir a fomentar, entre els membres del nostre Departament i tothom que s’hi vulgui afegir, la reflexió i el debat sobre temes educatius que afecten a la societat i el pensament pedagògic actuals. I també voldríem que els Quaderns servissin per a recollir i deixar testimoni dels esdeveniments del Departament que tinguin una especial significació. 

 

En 1980 nacía, en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona, una colección de folletos llamada “Quaderns d’Estudi” (Cuadernos de Estudio). Los coordinadores eran los profesores Miquel Martínez y José Luis Rodríguez Illera, y se llegaron a publicar 9 números. Echando un vistazo a sus títulos (Análisis de un discurso pedagógico autogestionario; Código restringido y Código ampliado en niños de 8 años; Informe sobre los planes de estudio de Ciencias de la Educación en España; Ensayos de Epistemología I y II; La evaluación del software educativo; Teorías de la educación; Aportaciones al II Congreso Nacional de Teoría de la Educación), se puede hacer una idea de algunos de los intereses y orientaciones temáticas de sus autores en aquella época. Más de veinte años después del último número publicado, iniciamos la segunda época de esta colección con el mismo sentido e ilusión. Las pretensiones son más bien modestas. Ahora que, en nuestros medios académicos, tanto se habla de los índices de impacto de las publicaciones, el impacto que únicamente aspiran a tener estos nuevos Quaderns es el de contribuir a fomentar, entre los miembros de nuestro Departamento y todo el mundo que se quiera añadir, la reflexión y el debate sobre temas educativos que afectan a la sociedad y el pensamiento pedagógico actuales. Y también queremos que los Quaderns sirvan para recoger y dejar testimonio de los acontecimientos del Departamento que tengan una especial significación.

 

 Memoria de un trayecto-H Tizio

 

Revistes

Temps d’Educació és una revista dirigida pel professor Conrad Vilanou i editada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB (temps@ub.edu).

  

Digital Education Review és una revista electrònica dirigida pel professor José Luis Rodríguez Illera i editada pel Grup de recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV).

 

Llibres

Antonio Alcántara Alcántara (Coordinació). Circ, educació i transformació social: El projecte pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris. Barcelona, Coeditat per Bidó de Nou Barris i Neret edicions, editorial del projecte Art Social, 2016.

Ángel C. Moreu & Enric Prats (editors) Educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica. Barcelona, Edicions i Publicacions UB, 2011.

Ángel C. Moreu (coordinador) Les fonts orals i audiovisuals en la història de l’educació. Barcelona, Edicions i Publicacions UB, 2011.

Àngel C. Moreu Calvo & Héctor A. Salinas Fuentes (editors) Iduna 7: Expresión, creación.  Barcelona, Edicions i Publicacions UB, 2011.

 

 

 

 

 

 

Fullat i Genís, Octavi. Valores y narrativa. Axiología educativa de Occidente. Barcelona, Edicions i Publicacions UB, 2005.

Vilanou Torrano, Conrad (Coord.) Doctor Alexandre Sanvisens Marfull. Pedagog i pensador. Barcelona, Edicions i Publicacions UB (Col·lecció Homenatges), 2005.