design by

                   
                                                                     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                               
 

Durant els dies 16 i 17 de Gener del 2013 es celebrarà a la Universitat de Barcelona el XVI Taller d'Investigació en Filosofia. Aquesta serà la edició XVI, després de les ja celebrades a les universitats de Barcelona (1999, 2003, 2008, 2011), Girona (2000, 2007 i 2010), València (2001, 2005,  2009 i 2013), Autònoma de Barcelona (2002, 2006 i 2012) i Rovira i Virgili de Tarragona (2004).
El taller es dirigeix a filòsofs que actualment estan elaborant la tesi doctoral o que l'han defensada en els darrers tres anys.
La edició XVI del taller està organitzada per Pilar Terrés i Lucía Prieto.

 
 
 
 
 
 
 
 
                            CASTELLANO
                                                                ENGLISH