Muñoz Abeledo, María Luisa

Email
luisamaria.munoz@usc.es
Dades professionals
Doctora en Història Econòmica. Professora titular del Departament d'Història Contemporània i Amèrica de la Universidad de Santiago.
Àrea
Història econòmica. Història contemporània
Recerca

Ha col·laborat estretament en el marc de dos projectes sobre la reconstrucció de l'activitat econòmica i de les taxes d'activitat femenina. Aquests dos projectes han estat finançats pel Ministeri d'Economia (HAR2008-01998 i HAR2014-57187P). En el marc dels projectes HAR2014-57187P i HAR2017-84030P s'ha dut a terme una investigació comparativa entre Catalunya i Galícia sobre pressupostos domèstics i economies familiars, fruit dels quals són, entra d'altres, les següents activitats:

  • 2018 - Borderías C.; Muñoz-Abeledo L..; "Ingresos y gastos de las familias obreras y campesinas en España desde una perspectiva de género, 1856-1936".  Al: XXXXVIII Encontro da APHES O Género na História Económica e Social Gender in Economic and Social History Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Per veure el programa complet cliqueu aquí.

  • 2018 - Borderías C.; Muñoz-Abeledo L..; "Género y presupuestos familiares en la España rural y urbana, 1850-1924". Al: II Congreso Internacional XVI SEHA: Transiciones en la agricultura y la sociedad rural. Santiago de Compostela.

Per veure el programa complet cliqueu aquí.

Com a resultat d'aquest treball conjunt s'ha publicat: 

  • Borderías, C.; Muñoz-Abeledo L.; "¿Quien llevaba el pan a casa en la España de 1924? Trabajo y economías familiares de jornaleros y pescadores en Cataluña y Galicia". A: Revista de Historia Industrial, nº 74. Año XXVII, pp.77-106


Altres

Podeu trobar més informació personal i acadèmica al següent enllaç: María Luisa Muñoz Albeledo