Castellano 
 English LABORATORI D'APLICACIONS GRÀFIQUES (G)
.   
.2   El Laboratori de Tractament de la Informàtica Gràfica Avançada, a partir ara, passa a donar suport
a l'assignatura  obligatòria, dins dels Graus en Belles Arts | Conservació-Restauració dels Béns
Culturals | Disseny, denominada: LABORATORI D'APLICACIONS GRÀFIQUES.
.    
.   Aquesta assignatura s'imparteix a Segon Curs dels Graus esmentats i és de Formació Bàsica.


 
.
Una nova etapa que esperem sigui de profit pels 400 alumnes/any que l'hauran de fer.


 


Tècniques Instrumentals
MADUR Edició TIGA·Lab
|
Belles Arts 
|
ACR <-- Dibuix
|
CR-POLIS
|
LAG
|
Actualització: