REVISTA EX·LIBRIS N. 28
Sumari
start
ANY XV / Núm. 28 / Gener-Juny 2003
Article Autor Pàgines
Després de la tempesta Editorial
1-2
Ex-libris eròtics txecs i eslovacs Iva Tauferova
3-8
Aproximació a la col·lecció d'ex-libris de Joaquim Cusí Francesc Orenes
9-12
Aproximació als l'ex-libris del pintor tortosí Frederic Mauri
(Tortosa, 1940) 
Manel Ollé Albiol
13-15
Alexandra von Hellberg, artista d'ex-libris Gian Carlo Torre
16-18
L'artista japonès Sudo Fuyakan Ichigoro Uchida i Francesc Orenes
19-21
Artistes catalans d'Ex·libris (VIII) Maria Carme Illa
22-28
Noticiari Agustín Ardanaz i Francesc Orenes
29-31
Llibres, revistes i catàlegs Francesc Santjulià
32