REVISTA EX·LIBRIS N. 29
Sumari
start
ANY XV / Núm. 29 / Juliol-Desembre 2003
Article Autor Pàgines
Editorial
1-2
L'exlibrisme contemporani a Holanda Jos van Waterschoot
3-8
Un ex-libris de Salvador Dalí per al poeta Federico García Lorca Francesc Orenes
9-12
Gerard Gaudaen (1927-2003). In memoriam Luc Van den Briele
13-16
L'arquitectura religiosa i civil de Transilvània i Hongria en els ex·libris de Lajos Imre Gian Carlo Torre
17-19
Artistes catalans d'Ex·libris (IX) Maria Carme Illa
20-26
Noticiari Joan Roig i Francesc Orenes
27-29
Llibres, revistes i catàlegs Francesc Santjulià
i Begoña Simon
29-32