ASSOCIACIÓ CATALANA D'EX·LIBRISTES
CONCURSOS D'EX·LIBRIS INTERNACIONALS EN CURS
start
CONCURS
CIUTAT/PAÍS
Link
Termini
mi
Situació
1.- Els fruits de Bacus Rotary Club d'Acqui Terme-Ovada/Itàlia
10/03/2001
12
Finalitzat
2.- Homenaje a las aves La casa de Guadalupe. El semanario pórtico y el colectivo A3-Guadalaupe/México 
 ->
31/10/2001 
2
Finalitzat
3.- European Cities  International Graphic Biennal Cluj - NAPOCA / Romania
->
 31/05/2002
 
Finalitzat
4.-Della Bibliofilia o dell'Amor di Libro Comuni di Varese / Italia
->
03/03/2002
 
Finalitzat
5.- Rotary Club Acqui Terme Ovada / Italia
->
31/10/2002
 
Finalitzat
6.- Sport&Bicycle Multiart Club PAB (Sport Academy & Belgrade Exlibris Circle)
->
15/11/2003
 
Per fer
7.- FISAE Concurso Internacional de Exlibris Generados por Ordenador (pdf)
Bases del concurs (español)
Formulari d'inscripció (anglès)
->
5/3/2004
 
Per fer
8.-     
 
 
 
9.-       
 
 
10.-       
 
 
Disseny Website: TIGA·Lab
Actualització: