Return to menu

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EX·LIBRISTES
PRESENTACIÓ DE L'ACE    

L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EX·LIBRISTES (ACE) nasqué el dia 19 de gener del 1989.

El dia 31 de juliol del mateix any era reconeguda per la Generalitat de Catalunya i dins el context del XXIII Congrés Internacional d'Ex·libris de Mönchengladgach, des del dia 2 de setembre del 1990 forma part de la F.I.S.A.E. (Fédération International des Sociétés d'Amateurs d'Ex·libris).

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) és la quarta associació d'ex·libris en el que va de segle a Catalunya. Les tres anteriors havien estat:

      • L'"Asociación de Exlibristas Ibéricos", del temps del Modernisme (1902)
      • La "Unió d'Exlibristes Ibèrics", del temps del Noucentisme (1918)
      • L'"Asociación de Exlibristas de Barcelona", de meitat de segle (1951)
Cadascuna d'aquestes associacions publicà la seva revista-butlletí.

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) té com objectiu primordial el de promoure i desenvolupar la cultura de l'ex·libris a Catalunya des dels diferents camps de la creació, l'estudi, la recerca i el col·leccionisme, mitjançant totes aquelles activitats que condueixin a aquest fi: exposicions, concursos, conferències, debats, trobades ...

L'Associació Catalana d'Exlibristes (ACE) publica semestralment la revista EX·LIBRIS, que n'és el seu portaveu. En ella es tracten totes aquelles qüestions relacionades amb la Història, la Teoria i la Tècnica dels ex·libris.

També informa de totes aquelles noticies relacionades amb el tema i dóna compte de la bibliografia bàsica, nacional i estrangera.