cat-right

Antonia Collado Sevilla

Professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona i directora adjunta del Grup interuniverstari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social”, adscrit a la Universitat de Barcelona. Doctora en Sociologia, les seves línies d’investigació sobretot es centren en les tècniques d’investigació sociològica. Sobre aquesta temàtica té diverses publicacions. També s’ha especialitzat en la planificació de programes d’innovació docent en diferents estudis, especialment en Gestió i Administració Pública.