cat-right

“L’impossible” després de la reforma laboral del 2012: ser dona treballadora i amb fills/es...

Nuria Pumar ha publicat un article al Diario.es en que ens mostra que les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal que la Unió Europea recomana als seus Estats Membres, tenen com a finalitat la incorporació del major número de dones possibles al mercat de treball, donat un context en que les dones europees amb fills o filles petits tenen una taxa d’activitat significativament inferior a la dels...

Davant la crisi… reducció de les ajudes a les famílies

L’estat de benestar espanyol ja era de per si bastant precari, tant en cobertura com en extensió, pel que fa al desenvolupament de polítiques familiars. Així, les mesures de contenció de la despesa pública en aquest àmbit no han vingut sinó a agreujar la ja delicada situació de protecció de les famílies espanyoles, amb especial incidència sobre aquelles modalitats familiars que presenten una més dificultats...

Retallades en educació: un major impacte en les families monoparentals

L’educació i la cura dels fills/es és una de les despeses fonamentals de les famílies. Les recents mesures orientades a la reducció de la despesa pública en educació han fet disparar les despeses d’escolarització dels menors per a moltes de les famílies, incidint especialment en les famílies monoparentals … llegir més  Això és el que explica June Arechalde, investigadora que col · labora en el...

La Fundació de Famílies Monoparentals Isadora Duncan organitza les VI jornades sobre Dones immigrant...

Com en anys anteriors, la Fundació de Famílies Monoparentals Isadora Duncan organitza les VI jornades sobre Dones immigrants sota el títol “Dones immigrants víctimes de tracta d’éssers humans”. Aquestes jornades tindran lloc a la ciutat de Lleó, a la sala d’actes del MUSAC (Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó) durant els dies 25 i 26 d’octubre i el seu objectiu serà debatre...

La duresa de la crisi en les famílies monoparentals

Des de l’inici de la crisi el risc de pobresa entre les famílies monoparentals s’ha disparat. Les dades indiquen que aquest és un dels col · lectius més vulnerables als efectes de pauperització que la crisi està tenint sobre les llars espanyoles i que estan sent especialment intensos en aquelles llars amb fills i filles … Això és el que explica June Arechalde, investigadora que col · labora en el...