cat-right

Tesis Doctoral sobre los efectos de la crisis económica en el acceso a los alimentos de los inmigrantes africanos subsaharianos que viven en Lleida y Tarragona, incluyendo los que integran familias monoparentales

citationsEl 13 de desembre de 2016, al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, Egbe Manfred Egbe va defensar la seva tesi doctoral titulada “Sub-Sahara African Immigrants in the ‘Land of Plenty’: Economic Crisis, Food Insecurity and Hunger in Tarragona and Lleida”, dirigida per José María Comelles Esteban i codirigida per Mabel Gracia Arnaiz.

Resum: Amb la crisi econòmica en l’horitzó, una part creixent de la població a Espanya ha canviat (i segueix canviant) de preocupar-se per la qualitat dels aliments – és a dir, el que ells volen (com quan hi havia abundància), a preocupar-se de nou per la quantitat – sobre l’accés a l’alimentació, l’accés a una quantitat suficient d’aliments al preu més barat possible, sobretot perquè l’abundant disponibilitat d’aliments a Espanya no es tradueix en accés per a cada individu i llar al país – especialment l’accés al tipus d’aliment considerat adequat per a la salut i el benestar. Aquesta creixent secció de la població, una categoria emergent que Schierup et al. (2015) anomenen el ‘precariat’ (Que és un grup social la experiència en el món del treball està marcada per la “precarietat” en termes de mà d’obra informal , extorsió salarial, temporalitat, incertesa i risc perniciós), un grup social amb creixents dificultats per accedir als aliments són, els immigrants, els refugiats, els aturats, els pensionistes, els subocupats, els treballadors pobres, les famílies monoparentals, etc. Així, aquest estudi se centra en els immigrants africans subsaharians (SSA) que viuen a Lleida i Tarragona dues ciutats de la regió catalana d’Espanya, i posa l’accent en les dimensions desproporcionades i racials de la precarització que sovint es descuiden en la investigació.

Més informació en aquest vincle