cat-right

Davant la crisi… reducció de les ajudes a les famílies

L’estat de benestar espanyol ja era de per si bastant precari, tant en cobertura com en extensió, pel que fa al desenvolupament de polítiques familiars. Així, les mesures de contenció de la despesa pública en aquest àmbit no han vingut sinó a agreujar la ja delicada situació de protecció de les famílies espanyoles, amb especial incidència sobre aquelles modalitats familiars que presenten una més dificultats econòmiques i de conciliació de la vida laboral i familiar com és el cas de les famílies monoparentals … llegir més

Això és el que explica June Arechalde, investigadora que col · labora en el Grup Interuniversitari Copolis a la Línia d’Investigació sobre Famílies Monoparentals, en un interessant text. Aquest text forma part d’un informe més ampli que estem elaborant des del grup Copolis sobre monoparentalitat i crisi econòmica on també es tracten temes com les rendes mínimes, l’educació, les experiències de viure la crisi, la falta d’ajudes públiques arran dels retallades i la persistent discriminació d’aquests grups familiars en els diferents àmbits socials. Us anirem informant dels resultats de l’informe.