cat-right

I Congrés – IV Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals, sota el lema “Monoparentalitats en transformació. Monoparentalitats transformadores “

Amb una àmplia participació es va realitzar el I Congrés – IV Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals, durant els dies 5 i 6 de febrer del 2015 a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.
L’esdeveniment -sota l’excel·lent organització d’aquesta casa d’estudis i de la seva coordinadora, Sandra Obiol i Francès, es va plantejar com a objectiu crear un espai de trobada, intercanvi, reflexió i debat entre aquelles persones i grups que treballen i estan interessades en el àmbit de les famílies monoparentals, ja sigui des de la recerca acadèmica, la intervenció professional, el desenvolupament i implementació de polítiques públiques, o des de la pròpia experiència de viure en aquests grups de convivència familiar. La finalitat era promoure, generar i intercanviar coneixement sobre les famílies monoparentals per abordar amb decisió i voluntat política, social i acadèmica, les múltiples, diferents i específiques necessitats d’una realitat familiar qualitativa i quantitativament creixent cada dia.
L’objectiu fonamental d’aquest esdeveniment va ser crear un espai de trobada que fomenti la reflexió i l’intercanvi de coneixement d’aquelles persones i grups que treballem en l’àmbit de les famílies monoparentals des de la investigació, la intervenció social i / o política o bé des de la mateixa experiència personal de constituir una família monoparental. I es va realitzar amb la novetat de l’obertura de comunicacions i ponències realitzades en aquest Primer Congrés Internacional sobre la temàtica, com un lloc que facilita compartir i difondre els avenços que s’estan produint, tant en l’àmbit acadèmic com d’intervenció social i política, en el coneixement del perfil i condicions de vida de les famílies monoparentals.
Així, en les taules i ponències es van exposar més de 40 treballs de persones de 10 països provinents de 21 universitats, 10 entitats socials i 4 professionals que treballen sobre la temàtica. També van participar diverses persones que encapçalen famílies monoparentals, les quals van compartir les seves impressions sobre la monoparentalitat. Aquesta interinstitucionalitat i intersectorialitat permetre enriquir l’abordatge de la realitat social de les famílies monoparentals i alhora seguir amb l’acostament entre universitat i entitats socials, el que és clau per construir un coneixement dirigit i compromès amb el canvi social.
La ponència inaugural va estar a càrrec de per Elisabet Almeda i Rosa Ortiz, que van exposar els principals resultats del projecte I + D internacional desenvolupat en el marc de la Xarxa TIIFAMO “Famílies monoparentals: reptes i dilemes al segle XXI”. Així mateix, la participació d’investigadors / es, entitats socials, de professionals i de les mateixes persones responsables de famílies monoparentals, es va organitzar al voltant de diferents taules rodones en què es van abordar els actuals debats i polèmiques entorn de la monoparentalitat.

El repte de continuar amb aquest procés de reflexió crítica al voltant d’aquesta temàtica, va quedar plantejat en la proposta d’un nou Pla d’Acció Plurianual de dos anys per a la Xarxa TIIFAMO, en el qual es preveu la realització bianual (març de 2017) del V Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals, aquest cop organitzat des de l’Argentina sota la coordinació de la Universitat Nacional de Riu Negre.