cat-right

Jornada de treball i intercanvi sobre famílies monoparentals amb entitats del Regne Unit

El passat mes de setembre diverses entitats participants de la Xarxa TIIFAMO, en el marc de la Xarxa CONEIM, van desenvolupar una jornada de treball i intercanvi sobre famílies monoparentals amb entitats del Regne Unit. Les entitats participants van ser: la Fundación Isadora Duncan, el Servei Públic d’Ocupació del Principat d’Astúries i la Fundación Mujeres. Es van mantenir reunions amb diferents entitats socials del Regne Unit. Concretament, amb l’associació Women Like Us, empresa social que gestiona contractes laborals que permeten que les dones que encapçalen famílies monoparentals puguin conciliar la seva vida laboral i familiar i que ajuda, d’aquesta manera, a la la inserció laboral de les mares solteres a la zona metropolitana de Londres. Aquesta entitat també desenvolupa estudis de recerca i participa en campanyes de sensibilització entre l’empresariat. Una altra de les associacions que es van visitar va ser Gingerbreadque és una associació de famílies monoparentals que presta la seva ajuda a aquest col.lectiu, principalment a través de l’assessorament personalitzat i la lluita contra l’exclusió. Destaca d’aquesta entitat: el programa d’informació telefònica a través del qual s’assessora sobre qüestions legals, ocupació o percepció d’ajudes i les accions de foment a l’ocupació, que van des de la promoció de l’autoconfiança entre les dones monoparentals a la gestió de pràctiques i posterior inserció laboral en empreses col.laboradores. Finalment es van trobar amb el Departament for Work & Pensionspertanyent al Govern del Regne Unit que desenvolupa polítiques actives d’ocupació dirigides al col.lectiu de dones monoparentals. Actualment a Anglaterra es desenvolupen programes específics que compten amb una major flexibilitat en prestar atenció a les necessitats de conciliació de les dones monoparentals i són atesos per personal especialitzat, tot i que per contrapartida és gairebé impossible accedir a certes ajudes que només existeixen en el paper, ja que els tràmits per arribar-hi són pràcticament impossibles de superar.

Més informació aquí