cat-right

S’escull una nova Junta Directiva de la Xarxa TIIFAMO

La Xarxa TIIFAMO va realitzar el passat dia 25 d’octubre de 2012 a Madrid, durant un espai reservat al III Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals “Noves Monoparentalitats: Processos d’autodefinició i legitimació”, una trobada plenari amb una àmplia participació dels seus membres en el que es va designar per unanimitat a la nova coordinació de la Xarxa TIIFAMO per al proper període de quatre anys. La confiança va recaure en Dino Di Nella, professor docent i investigador i responsable del Grup d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat, adscrit a la Universitat Nacional de Rio Negro (Argentina), el qual ja integrava l’anterior Junta Directiva a càrrec de la Vocalia de Formació. Entre altres qüestions (com l’aprovació de la memòria de l’anterior gestió i l’acceptació de nous membres a la Xarxa), en la trobada va quedar constituïda la Junta Directiva de la següent manera:

- Coordinació:

- Dino Di Nella (Grup d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat, Universitat Nacional de Rio Negro, Argentina).

Vocalies:

- Vocalia de Plataforma Telemàtica i divulgació:

Responsabilitats: gestionar la plataforma telemàtica de la Xarxa i les seves respectives aplicacions (lloc web, bloc oficial, Sala de Reunions Virtuals), coordinant i facilitant el traspàs d’informació entre les persones i entitats afiliades així com amb la societat en general; registrar i/o agendar de forma periòdica les actuacions acadèmiques, científiques i docents que duguin a terme les persones i entitats afiliades a la Xarxa, així com aquelles d’especial rellevància o impacte en les famílies monoparentals; propulsar i gestionar la base de dades i Documentació de la Xarxa ; i supervisar i potenciar la utilització i difusió de les publicacions efectuades en el marc de TIIFAMO.

Responsable: Rosa Ortiz Monera (Grup Interdisciplinari de Recerca Social – DURGA, Universitat de Barcelona, Espanya)

- Vocalia de Coordinació de Comissions d’Investigació i Simposi Internacional:

Responsabilitats: Estudiar i avaluar formalment les sol·licituds per formar comissions d’investigació; realitzar el seguiment de les seves activitats de forma anual i recomanar a la Junta Directiva sobre la formació, ascens, reducció de categoria o dissolució de comissions d’investigació, i decidir aquests aspectes sobre els grups de treball; promoure l’articulació i transferència de coneixements entre comissions i grups de treball, per l’organització del següent Simposi Internacional o esdeveniments similars, enllaçant amb el respectiu Comitè Organitzador.

Responsable: Sandra Obiol i Francés (Grup Josep Vicent Marquès, Universitat de València, Espanya)

- Vocalia de Recerca Internacional:

Responsabilitats: Proposar i promoure la realització d’almenys un projecte de recerca de qualitat, vinculant a la comunitat científica internacional, i en el marc de la Xarxa.

Responsable: Elisabet Almeda Samaranch (Grup SGR-Copolis, Universitat de Barcelona, Espanya)

- Vocalia de Seminari Interuniversitari:

Responsabilitats: propulsar i gestionar seminaris interuniversitaris de freqüència periòdica, així com altres activitats d’innovació docent i formació de postgrau i/o extensió universitària, afavorint la relació de la investigació I + D sobre famílies monoparentals amb la docència universitària i l’actualització professional.

Responsable: Anna Morero Beltrán (Grup Interdisciplinari de Recerca Social – DURGA, Universitat de Barcelona, Espanya)

- Vocalia de Afiliacions i Finances:

Responsabilitats: Gestionar els assumptes econòmics de la Xarxa, i portar el cens d’afiliacions vàlides i vigents.

Responsable: Clara Camps Calvet (Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí, Espanya)

- Vocalia de relacions amb ONG de Famílies Monoparentals:

Responsabilitats: Facilitar les relacions i impulsar la participació d’entitats i de persones membres d’ONGs de famílies monoparentals.

Responsable: Cristina Beltrán Mayoral (Associació de Mares Solteres AMASOL, Espanya)

Comissions d’investigació (provisionals):

- Protecció social i jurídica de les famílies monoparentals

Responsables:

- José Antonio Vela Sánchez (Universitat Pablo de Olavide, Espanya)

- Eva Hohnerlein (Max Planck Institute for Foreign and International Social Law, Alemanya)

- Polítiques, treballs i famílies monoparentals

Responsables:

- Sandra Obiol (Grup Josep Vicent Marquès, Universitat de València, Espanya)

- Jonathan Bradshaw (York University, Regne Unit)

- Gènere, xarxes familiars i monomarentalitat

Responsables:

- Elisabet Almeda (Grup SGR-Copolis, Universitat de Barcelona, Espanya)

- Carlos Iván Pacheco Sánchez (Centre d’Investigacions en Societat, Salut i Cultura-CISSC-, Colòmbia)

- Representacions i processos d’autodefinició i legitimació de les Monoparentalitats

Responsables:

- Ana María Rivas (Grup de recerca Ocupació, Gènere i Cohesió social-EGECO-, Universitat Complutense de Madrid, Espanya)

- Joaquina Erviti (Grup de recerca sobre Constel·lacions familiars. Cos, salut i violència, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Mèxic)

- Monoparentalitat i desenvolupament humà

Responsables:

- Maria del Mar González (Grup de Recerca sobre Processos de Desenvolupament i Educació en Contextos Familiars i Escolars, Universitat de Sevilla)

- Pendent de designar (membre de fora d’Espanya)

Finalment, cal dir que el Pla d’Activitats Plurianual que es va presentar per a la nova gestió de la Junta Directiva, es proposa, després de l’anterior període fundacional de més de 4 anys (2008-2012), com de consolidació del funcionament de TIIFAMO, per a això es prioritzen dos objectius o eixos principals:

a) La realització estable i continuada de les activitats permanents de la Xarxa (Plataforma Telemàtica, Recerca Internacional, Seminari Permanent Interuniversitari, Simposi Internacional, Afiliacions)

b) La constitució de comissions d’investigació o grups de treball temàtics, impulsant l’augment de la internacionalització de la Xarxa i sumant nous membres de diferents països i/o regions.