cat-right

Es va renovar la Junta Directiva de la Xarxa TIIFAMO

La Xarxa TIIFAMO va realitzar el passat dia 5 de febrer del 2015 a València (Espanya), durant un espai reservat al I Congrés – IV Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals “Monoparentalitats en transformació. Monoparentalitats transformadores “, una trobada plenari amb una àmplia participació dels seus membres en el qual es va resoldre la continuïtat de l’actual coordinació de la Xarxa TIIFAMO fins a març de 2017, a càrrec de Dino Di Nella, professor docent i investigador de la Universitat Nacional de Riu Negre (Argentina). Entre altres qüestions (com l’aprovació de la memòria de l’anterior gestió i l’acceptació i invitació de nous membres a la Xarxa), en la trobada es va renovar parcialment la Junta Directiva de la següent manera:
COORDINACIÓ

Dino Di Nella (Centre Interdisciplinari d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat, Universitat Nacional de Río Negro, Argentina).

Vocalies

Vocalia de Plataforma Telemàtica i divulgació:

Responsabilitats: gestionar la plataforma telemàtica de la Xarxa i les seves respectives aplicacions (lloc web, bloc oficial, Sala de Reunions Virtuals), coordinant i facilitant el traspàs d’informació entre les persones i entitats afiliades així com amb la societat en general; registrar i / o agendar de forma periòdica les actuacions acadèmiques, científiques i docents que duguin a terme les persones i entitats afiliades a la Xarxa, així com aquelles d’especial rellevància o impacte en les famílies monoparentals; propulsar i gestionar la base de dades i Documentació de la Xarxa, i supervisar i potenciar la utilització i difusió de les publicacions efectuades en el marc de TIIFAMO.
Responsable:
Macarena Trujillo (Universitat de Platja Ampla, Xile)
Proposta d’activitats:

• Gestionar les diverses aplicacions de la plataforma telemàtica de la Xarxa.
• Publicar almenys una notícia al mes sobre temes d’actualitat o la tasca de la Xarxa, per a ser inclosa en el bloc de notícies i novetats de la web oficial de TIIFAMO.
• Fer accessible la base de dades i Documentació sobre famílies monoparentals, i procurar el finançament per a la publicació on line.
• Divulgar l’obra en cinc volums “Famílies monoparentals a debat”.

Vocalia de Coordinació de Comissions d’Investigació i Simposi Internacional:

Responsabilitats: Estudiar i avaluar formalment les sol·licituds per formar comissions d’investigació; fer el seguiment de les seves activitats de forma anual i recomanar a la Junta Directiva sobre la formació, ascens, reducció de categoria o dissolució de comissions d’investigació, i decidir aquests aspectes sobre els grups de treball; promoure l’articulació i transferència de coneixements entre comissions i grups de treball per a l’organització del següent Simposi Internacional o esdeveniments similars, enllaçant amb el respectiu Comitè Organitzador.
Responsable: Mariana Rulli (Centre Interdisciplinari d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat; Universitat Nacional de Riu Negre; Argentina)
Proposta d’activitats:

• Dinamitzar les comissions d’investigació temàtiques.
• Gestionar i avaluar les sol·licituds de constitució de noves comissions i grups de treball sobre famílies monoparentals.
• Organitzar el proper Simposi Internacional o esdeveniment similar, al març de 2017, juntament amb el respectiu Comitè Organitzador, prioritzant el seu vincle o relació amb l’activitat de les comissions d’investigació de la Xarxa.

Vocalia de Recerca Internacional:

Responsabilitats: Proposar i promoure la realització d’almenys un projecte de recerca de qualitat, vinculant a la comunitat científica internacional, i en el marc de la Xarxa.
Responsable: Elisabet Almeda Samaranch (Grup SGR-Copolis, Universitat de Barcelona, ​​Espanya)

Proposta d’activitats:

• Desenvolupar els Projectes de Recerca Internacional sobre famílies monoparentals (CSO2011-29889 i UNRN-40-318).
• Impulsar la internacionalització de l’Enquesta EMODIF, a partir d’experiències pilots o de la realització de mostres estratègiques en diferents comunitats i països.

Vocalia de Seminari Interuniversitari:

Responsabilitats: Propulsar i gestionar seminaris interuniversitaris de freqüència periòdica, així com altres activitats d’innovació docent i formació de postgrau i / o extensió universitària, afavorint la relació de la investigació I + D sobre famílies monoparentals amb la docència universitària i l’actualització professional.
Responsable: Anna Morero Beltrán i Rosa Ortíz Monera (Grup Interdisciplinari d’Investigació Social – DURGA, Universitat de Barcelona, ​​Espanya)
Proposta d’activitats:

• Organitzar noves edicions del Seminari interuniversitari bianual “Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere”.
• Impulsar un curs o un mòdul de postgrau i / o extensió universitària sobre la temàtica, de manera transversal i participativa de docents de diferents centres.
• Contribuir a la replicació de l’experiència d’Innovació Docent Comtracs (2010 i 2012), portada a terme en el marc de la Xarxa TIIFAMO.

Vocalia de Afiliacions i Finances:

Responsabilitats: Gestionar els assumptes econòmics de la Xarxa, i portar el cens d’afiliacions vàlides i vigents.
Responsable: Soledad Vercellino (Centre Interdisciplinari d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat; Universitat Nacional de Riu Negre, Argentina) i Clara Camps Calvet (Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí, Espanya).
Proposta d’activitats:

• Establir un sistema simple i eficient de gestionar l’afiliació a la Xarxa, i publicar periòdicament el Cens de membres afiliats.
• Gestionar els recursos econòmics de la Xarxa que corresponguin a la seva organització general.

Vocalia de relacions amb ONG de Famílies Monoparentals:

Responsabilitats: Facilitar les relacions i impulsar la participació d’entitats i de persones membres d’ONGs de famílies monoparentals.
Responsable: Cristina Beltrán Mayoral

Proposta d’activitats:

• Facilitar i augmentar la participació d’entitats i de persones membres d’ONGs de famílies monoparentals, en les activitats i comissions de la Xarxa.

COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ
Així mateix, per al segon objectiu principal de la gestió, s’impulsa la constitució provisional de les següents comissions d’investigació:

Protecció social i jurídica de les famílies monoparentals

Responsables:
• Núria Pumar Beltrán (Universitat de Barcelona, ​​Espanya)
• Eva Hohnerlein (Max Planck Institute for Foreign and International Social Law, Alemanya)

Polítiques, treballs i famílies monoparentals

Responsables:
• Sandra Obiol (Grup Josep Vicent Marquès, Universitat de València, Espanya)
• Jonathan Bradshaw (York University, Regne Unit)

Gènere, xarxes familiars i monomarentalidad

Responsables:
• Elisabet Almeda (Grup SGR-Copolis, Universitat de Barcelona, ​​Espanya)
• Macarena Trujillo Cristoffanini (Universitat de Platja Ampla, Xile)

Representacions i processos d’autodefinició i legitimació de les monoparentals

Responsables:
• Ana Maria Rivas (Grup de recerca Ocupació, Gènere i Cohesió social -EGECO-, Universitat Complutense de Madrid, Espanya)
• Joaquina Erviti (Grup d’investigació sobre Constel·lacions Familiars, cos, salut i violència, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Mèxic)