cat-right

Dino Di Nella

Doctorant en Sociologia per la Universitat de Barcelona, Màster en “Polítiques d’igualtat de gènere: agents d’igualtat”, diplomat del postgrau en “Gènere i igualtat” per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en dret, operador comunitari, per la Universidad Nacional de La Plata, a l’Argentina. Les seves recerques s’han desenvolupat en els següents grans àmbits: crítica i alternatives del control social (teoria crítica del control social, memòria i identitat, responsabilitat penal juvenil, reintegració sociocomunitària), grups de convivència i canvi social (famílies monoparentals, ruptures d’unions, polítiques familiars comparades, anàlisi sociojurídica de la família); i infància i adolescència (polítiques de protecció especial, infància “en risc”, participació juvenil). Ha presentat diverses ponències i publicacions sobre aquestes temàtiques, en les quals també ha impartit docència en universitats d’Amèrica Llatina i Europa. És membre investigador del Grup Interuniversitari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social” adscrit al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.