cat-right

Construcció del Banc de dades i documentació sobre famílies monoparentals de la Xarxa TIIFAMO

Des de la Xarxa TIIFAMO, es va impulsar la construcció d’un Banc de dades i documentació sobre famílies monoparentals.

En una primera etapa, ens vam proposar recopilar tots els estudis o escrits produïts i/o publicats per les/els membres de la xarxa. Amb aquesta finalitat, es van demanar diferents dades: 1) dades personals o de l’entitat, 2) dades sobre publicacions i altres recursos, i 3) dades sobre investigacions relacionades amb l’àmbit de les monoparentalitats. Vam considerar que també s’han d’incloure les dades i els materials que no estan directament o exclusivament relacionats amb el tema, però sí de manera indirecta, tractant per exemple, de qüestions com les polítiques familiars -que afecten també a les monoparentals- o de la violència contra les dones -que en molts casos també poden ser la causa de monoparentalitat-; es a dir, temàtiques que d’una manera o altra fan referència a les monoparentalitats, encara que no només a elles.

En una segona etapa, es va convidar a totes i tots a aportar aquella informació sobre les famílies monoparentals que no és d’autoria pròpia dels membres de la Xarxa, i que es consideri d’interès per publicar a la web: articles acadèmics, comunicacions, ponències, dades, investigacions, informes , documents d’entitats, etc.

Aquesta base de dades estarà disponible en línia al lloc web de la xarxa, i pretén constituir-se com a un espai amb aportacions sobre la temàtica, obert en un primer moment de construcció, a les i els membres de la xarxa, i en un segon moment ja més consolidat, a qualsevol internauta que estigui interessat/da en el tema.

Per a més informació, dirigir-se a tiifamo@gmail.com