cat-right

Grups de treball

El IV Seminari-I Congrés Internacional sobre famílies monoparentals s’estructura al voltant de quatre temes que considerem bàsics en l’anàlisi i intervenció en les famílies monoparentals. Grups, a més, que coincideixen amb les comissions d’investigació de la Xarxa Tiifamo i que són:
1. Protecció social i jurídica de les famílies monoparentals.
Coordinadora: Núria Pumar, Dept. Dret Mercantil, del Treball i la Seguretat Social, Universitat de Barcelona.
2. Polítiques, treballs i famílies monoparentals.
Coordinadora: Sandra Obiol, Dept. Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València.
3 . Gènere, xarxes familiares i monomarentalitat.
Coordinadora: Elisabet Almeda, Dept. Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona.
4. Representacions i processos d’autodefinició i legitimació de les monoparentalitats. Coordinadora: Ana María Rivas, Dept. Antropologia, Universitat Complutense de Madrid.