cat-right

Recerca

 

proyecto-invDes del Grup Interuniversitari (SGR-178/2009) Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social, i en el marc de la Xarxa TIIFAMO, s’està ipulsant la realització d’un projecte de recerca d’abast internacional per a l’estudi de la situació actual i prospectiva de les famílies monoparentals a Espanya des d’una perspectiva comparada a nivell europeu i llatinoamericà, titulat “Famílies monoparentals del nou segle”.

 

El resultat d’aquesta investigació serà un major coneixement dels canvis que estan afectant les famílies monoparentals en aquesta última dècada: les transformacions demogràfiques i els perfils de les famílies monoparentals, la instal lació de les seves realitats en l’agenda periodística i política dels diferents governs i/o administracions estatals i locals, la major incidència dels serveis de proximitat i les noves tecnologies en la seva quotidianitat, la consolidació de la monoparentalitat en l’àmbit acadèmic i científic o la irrupció d’un fort teixit associatiu al voltant de les famílies monoparentals.

Donant continuidad al projecte, en apuesta web es publiquen les seves contribucions, així com també es fa un seguiment de les principals recerques i tesis sobre la temàtica, prioritzant les produides a països llatinoamericans i ibèricos (vegeu al blog i a la Biblioteca).