cat-right

Rocío Treviño

És investigadora del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el qual sempre ha estat vinculada en la realització de projectes de l’àmbit de la demografia de la família, des d’una perspectiva de gènere. La sociodemografia del divorci, de les famílies monoparentals i de les trajectòries familiars han estat alguns dels seus temes prioritaris d’estudi. Va presentar una tesi doctoral sobre l’Estructura i dinàmica de les famílies monoparentals a Espanya”.