cat-right

Teresa Picontó Novales

És professora titular de Filosofia del Dret i Sociologia Jurídica de la Universitat de Saragossa. És membre electe des de 2006 del Research Committee of Sociology of Law (International Sociological Association). Les seves línies de recerca són diverses: des del dret a les polítiques públiques i la familia, la sociologia jurídica, les legislacions familiars i els drets de la infancia. Membre del grup interuniversitari (GRC) “Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social”, del qual n’és referent de les Accions Localitzades a la Comnitat d’Aragó.