Number Theory Research Group - Ph D. Courses
Logo Universitat de Barcelona Number Theory Research Group imatge de maquetació
Administració UB imatge de maquetació
Imatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramació
Imatge de diagramació
Main Menu
Introduction
Staff
Current Research
Research Projects
Ph. D. courses
Seminar publications
Seminar activities
 
icona d To contact us
click here

 

Imatge de diagramacióImatge de diagramació  
 

Ph. D. courses

1. Teoria algebraica de nombres2010/2011Pilar Bayer, Teresa Crespo, Artur Travesa
2. Geometria Aritmètica2010/2011Angela Arenas, Luis Victor Dieulefait, Núria Vila
3. Teoria algebraica de Nombres2009/2010Pilar Bayer, Teresa Crespo, Artur Travesa
4. Geometria Aritmetica2009/2010Angela Arenas, Luis Victor Dieulefait, Núria Vila
5. Teoria algebraica de Nombres2008/2009Pilar Bayer, Teresa Crespo, Artur Travesa
6. Geometria Aritmetica2008/2009Angela Arenas, Luis Victor Dieulefait, Núria Vila
7. Teoria algebraica de nombres2007/2008Pilar Bayer
8. Geometria Aritmètica2007/2008Angela Arenas, Núria Vila
9. Geometria Aritmètica2006/2007Angela Arenas, Núria Vila
10. Teoria algebraica de nombres2006/2007Teresa Crespo, Artur Travesa
11. Teoria algebraica de nombres2005/2006Teresa Crespo, Artur Travesa
12. Mètodes homològics i aplicacions2005/2006Luis Victor Dieulefait
13. Aritmètica de les corbes el·líptiques modulars2004/2005Angela Arenas, Núria Vila
14. Problemes aritmètics: La conjectura de Catalan2003/2004Pilar Bayer
15. Teoria analítica de nombres2003/2004Teresa Crespo, Artur Travesa
16. Aritmètica de les corbes el·líptiques2002/2003Núria Vila
17. Aritmètica de varietats modulars de Hilbert2002/2003Angela Arenas
18. Teoria de nombres computacional2001/2002Artur Travesa
19. Teoria algebraica de nombres2001/2002Teresa Crespo
20. Teoria de Galois diferencial2000/2001Teresa Crespo
21. Representacions de Galois i corbes el·lítiques2000/2001Núria Vila
22. El problema 12 de Hilbert2000/2001Angela Arenas
23. Algoritmes en teoria de nombres1999/2000Artur Travesa
24. Mètodes algebraics en teoria de nombres1999/2000Teresa Crespo
25. Mètodes analítics en teoria de nombres: Formes modulars1998/1999Angela Arenas
26. Mètodes geomètrics en teoria de nombres: Corbes el·líptiques1998/1999Núria Vila
27. Cossos ciclotòmics1997/1998Artur Travesa
28. Teoria de cossos de classes1997/1998Teresa Crespo
29. Seminari de teoria de nombres: Representacions automorfes de GL(2)1996/1997Pilar Bayer
30. Corbes el·líptiques1996/1997Núria Vila
31. Formes modulars1996/1997Angela Arenas
32. Seminari de teoria de nombres: Corbes el·líptiques modulars1995/1996Pilar Bayer
33. Teoria de cossos de classes1995/1996Teresa Crespo
34. Cossos ciclotòmics1995/1996Artur Travesa
35. Seminari de teoria de nombres: Aritmètica de cossos de nombres1994/1995Angela Arenas
36. Formes modulars i representacions de Galois1994/1995Angela Arenas
37. Corbes el·líptiques i representacions de Galois1994/1995Núria Vila
38. Seminari de teoria de nombres: Preliminars al teorema de Fermat-Wiles1993/1994Pilar Bayer
39. Teoria de nombres II1993/1994Artur Travesa, Núria Vila
40. Teoria de nombres II1992/1993Angela Arenas, Teresa Crespo, Núria Vila
41. Seminari de teoria de nombres: Representacions de Galois de dimensió 21992/1993Pilar Bayer
42. Teoria de nombres II1991/1992Angela Arenas, Teresa Crespo, Núria Vila
43. Seminari de teoria de nombres: Superfícies aritmètiques1991/1992Pilar Bayer
44. Seminari de teoria de nombres: Corbes modulars: algoritmes i taules1990/1991Pilar Bayer
45. Teoria de nombres II1990/1991Angela Arenas, Núria Vila
46. Seminari de teoria de nombres: Estructures galoisianes de Hodge-Tate1989/1990Pilar Bayer
47. Teoria de nombres II1989/1990Angela Arenas, Núria Vila
48. Teoria de nombres II1988/1989Angela Arenas, Núria Vila
49. Seminari de teoria de nombres: Corbes modulars i ideal d'Eisenstein1988/1989Pilar Bayer
50. Seminari de teoria de nombres: La conjectura de Serre sobre representacions de Galois1987/1988Pilar Bayer
51. Teoria de nombres II1987/1988Angela Arenas, Núria Vila
52. Seminari de teoria de nombres: Punts racionals de corbes algebraiques1986/1987Pilar Bayer
53. La conjectura de Mordell segons Faltings1984/1985Pilar Bayer
54. Métodos efectivos en teoría algebraica de números1983/1984Pilar Bayer
55. Teoria global de cossos de classes1982/1983Pilar Bayer
56. Complex Multiplication Graduate

Theses

Ph. D. students 

Dionís RemónMaass waveforms and applications, 2016. Adv.: P. Bayer
Piermarco MilioneShimura curves and their p-adic uniformizations, 2016. Adv.: P. Bayer
Laia AmorósImages of Galois representations and p-adic models of Shimura curves, 2016. Direcció: Pilar Bayer i Gabor Wiese Adv.: P. Bayer
Paloma BengoecheaCorps quadratiques et formes modulaires, 2013. Direcció: D. Zagier i P. Bayer Adv.: P. Bayer
Iván Blanco-ChacónContributions to the theory of p-adic L-functions, 2012. Adv.: P. Bayer
Florian HeiderichGalois Theory of Module Fields, 2010. Adv.: T. Crespo
Sara Arias de ReynaGalois representations and Tame Galois realizations, 2009. Adv.: N. Vila
Victor RotgerAbelian varieties with quaternionic multiplication and their moduli, 2005. Accèssit del IX Premi del Claustre de Doctors de la UB a la millor tesi doctoral, 2005. Adv.: P. Bayer
Luis Victor DieulefaitModular Galois Realization of Linear Groups, 2003. Adv.: N. Vila
Bernat PlansGrups de Galois sobre Q amb condicions de ramificació, 2003. Adv.: N. Vila
Montserrat AlsinaAritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura, 2000. Premi Josep Teixidor, SCM. Adv.: P. Bayer
Jesus MontesPolígonos de Newton de orden superior y aplicaciones aritméticas, 1999. Adv.: E. Nart
Montserrat VelaÁlgebras Z/nZ-graduadas y problema de inmersión galoisiana, 1998. Adv.: T. Crespo
Jordi GuardiaGeometria aritmètica en una família de corbes de gènere 3, 1998. Adv.: P. Bayer
Anna RioRepresentacions de Galois octaèdriques, 1996. Adv.: P. Bayer
Amadeu ReverterConstruccions aritmètico-geomètriques de grups de Galois, 1995. Adv.: N. Vila
Josep GonzalezInvariants diferencials de corbes algebraiques sobre cossos de característica positiva, 1994. Adv.: P. Bayer
Joan Carles LarioRepresentacions de Galois i corbes el·líptiques, 1991. Premi Josep Teixidor (ex aequo), SCM. Adv.: P. Bayer
Artur TravesaNombres d'extensions abelianes i les seves funcions generatrius, 1988. Adv.: P. Bayer
Teresa CrespoSobre el problema de inmersión de la teoría de Galois, 1988. Premi de Doctorat, Facultat de Matemàtiques, UB. Adv.: P. Bayer
Angela ArenasUn problema aritmético sobre las sumas de tres cuadrados, 1985. Adv.: P. Bayer
Núria VilaRealització de les extensions centrals del grup alternat com a grup de Galois sobre Q, 1983. Adv.: P. Bayer
Pilar BayerExtensiones maximales de un cuerpo global en las que un divisor primo descompone , 1975. Adv.: R. Mallol
Griselda PascualContribución al estudio de las extensiones galoisianas de grupo diedra, 1975. Adv.: E. Linés

Imatge de diagramació
Imatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramacióImatge de diagramació
© Universitat de Barcelona Edició: Seminari de Teoria de Nombres
Última actualització o validació: 30.06.2010