2017  Projecte de recerca

“Consum alimentari i salut: efectes en la salut materna i infantil del Compostos Tòxics Persistents presents en els aliments”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona (Codi 17S05083-001) a l’associació Observatori de l’Alimentació.

El projecte està centrat en la formació i la divulgació sobre els compostos tòxics persistents (CTP) en el sector sanitari, i s’adreça als pediatres, llevadores, infermeres i ginecòlegs del centres d’atenció primària i hospitalaris. L’objectiu principal consisteix a ampliar i millorar la informació sobre els consells alimentaris, incloent-hi el paper dels riscos ambientals de les substàncies químics persistents en les fases d’embaràs, lactància i alimentació dels infants, amb tres tipus d’actuacions: a) la formació del personal sanitari (seminari); b) analitzar els discursos i les pràctiques del professionals sanitaris en relació amb els consells alimentaris (recerca qualitativa); c) l’elaboració i la difusió de materials educatius i formatius dirigits a aquest mateix sector (guia de bones pràctiques, cartells i web).

Equip d’investigació: Cristina LarreaKillinger (investigadora principal), Eva Zafra, Juan Pedro Arrébola, Esther Herrera, Araceli Muñoz, Lina Casadó, Miguel Company, Andrés Fontalba, ArantzaBegueria, Montserrat Fábregas, Jaume Mascaró, Oscar García Algar, Maria Clara Prata.

 

DESCARREGABLES RELACIONATS:

NOTA DE PREMSA Toxic Body

AF e-guia bones practiques CAT-1

 

Share This