2018-2020 Projecte de Recerca

Percepció del risc de contaminació per CTP a través de l’alimentació en dones embarassades i lactants: Estudi MUMFOOD. Finançat pel Servicio de Salud Andaluz de la Consejería de Salud (Codi AP-0147-2017).

El projecte se centra en l’estudi de la confiança /desconfiança en el consum d’aliments percebuda pels actors socials preocupats per la presència de substàncies tòxiques (Compostos Tòxics Persistents, CTPs) i les responsabilitats atribuïdes sobre els possibles efectes adversos que aquestes substàncies podrien produir a llarg termini a la salut humana. La contaminació interna que deriva de l’impacte d’aquestes substàncies té importants implicacions culturals, socials, ideològiques i econòmiques que aquest projecte pretén analitzar en l’univers de les dones embarassades i lactants, període del cicle vital en el qual l’alimentació constitueix un tema central en la salut de la dona. Des d’un enfocament etnoepidemiològic s’estudiaran els discursos i les pràctiques de les dones embarassades i lactants en el seu context quotidià. El projecte pretén aprofundir en diferents nivells de percepció del risc de contaminació interna en funció del paper que les dones concedeixen a la corporalitat tòxica en el procés de construcció de la salut humana transmesa pel consum d’aliments durant l’embaràs i la lactància. S’analitzarà la diversitat cultural, les tradicions culinàries, les creences i valors de les dones en dos contextos diferents: rural-urbà en les comunitats autònomes d’Andalusia i Catalunya. Basat en una metodologia quantitativa, qualitativa i etnogràfica a nivell comparatiu, aquesta recerca espera obtenir resultats més rics i profunds sobre el context sociocultural dels límits de l’acceptació del risc, el perill, la confiança i la desconfiança en el consum d’aliments.

Membres del grup d’investigació: Andrés Fontalba, Araceli Muñoz, Arantza Begueria, Cristina Larrea-Killinger,Jaume Mascaró, Juan Pedro Arrébola, Lina Casadó, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Mariena Rubio, Miguel Company (investigador principal), Montserrat Fábregas, Oscar García Algar, Virginia Gil Aguilar.

Share This