2020-2022 Projecte de recerca

Vegetals per a una millor envelliment

Millorar la qualitat de les pràctiques d’alimentació entre les persones grans

Donada la creixent esperança de vida, els problemes d’envelliment són un factor crític en el panorama social, polític i de salut pública. Conèixer les condicions de vida de les persones grans és essencial per a dissenyar polítiques efectives i d’impacte social. D’acord amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, l’accés a aliments saludables i sostenibles és una prioritat per a mantenir la salut i la qualitat de vida de les persones grans. Les verdures no sols són aliments fonamentals per a una dieta saludable, sinó també elements importants de les cultures alimentàries.

L’objectiu principal d’aquest projecte és promoure el consum i la valorització dels vegetals entre els adults majors, a través d’un enfocament participatiu i dialògic i tenint en compte les dimensions nutricionals, culturals i mediambientals, per a millorar la seva salut i benestar.

El projecte busca comprendre com les persones majors perceben els productes vegetals i l’alimentació saludable. A més, l’objectiu és comprendre quines són les barreres identificades per aquesta població per a poder tenir accés a aquesta mena de productes alimentosos i aquest tipus de dieta en la vida diària. Aquest projecte també té com a objectiu conèixer les formes d’accés i adquisició, selecció, emmagatzematge, preparació i consum d’aliments vegetals entre les persones grans, tenint en compte les variables sociodemogràfiques, així com l’impacte de la precarietat creixent de la vida quotidiana. Així mateix, el projecte analitzarà l’oferta de serveis que, dirigits a les persones grans, busquen garantir el dret en l’alimentació i l’ús que aquesta població fa d’ells.

Coordinat per: ODELA, Fundació Bosch i Gimpera, MARC – URV, Fundació Pere Tarrés

Finançat per: Fundación Louis Bonduelle

Codi del projecte: FBG66470

Periode: setembre 2020 – setembre 2022

Cristina Larrea-Killinger

Investigadora Principal

Professora titular del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.

larrea@ub.edu

Membres de l’equip:

  • Cristina Larrea Killinger (U. de Barcelona)
  • Maria Clara de Moraes Prata Gaspar (U. de Barcelona)
Share This