Projectes

Actius

REDICE14-1478. Casos en xarxa per a la formació: estudi empíric, creació d'un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús. Coordinador: Artur Parcerisa. Conjuntament amb el Grup de recerca EMA (Entorns i Materials per a l'Aprenentatge).

PID-UB-2014. Estratègies per afavorir l'aprenentatge autònom de l'estudiant. Coordinadora: Vicky Girona.

 

Acabats

MQD-2010. Avaluació continuada: Disseny de bones pràctiques i establiment d'un sistema de garantia de la qualitat. Coordinador: Jordi Ortín

PID-2010. Bones pràctiques d'avaluació continuada a la UB (2)Coordinador: Artur Parcerisa

PID-2009. Bones pràctiques d'avaluació continuada a la UB (1)Coordinador: Artur Parcerisa

 

 

Transedu: grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom -- Barcelona, 2013
Llicència CreativeCommons
Intranet --- Drupal theme by Kiwi Themes.