Publicacions

Llibres i capítols de llibre

  • Giné, N.; Parcerisa, A. (2013). "Evaluar y aprender". En: Bautista, G.; Escofet, A. (eds.) Enseñar y aprender en la universidadClaves y retos para la mejoraBarcelona: Octaedro-ICE UB.
  • Trans.edu; Parcerisa, A. (coord.) (2014). Experiencias de evaluación continuada en la universidad. Barcelona: Octaedro - ICE-UB.
  • Parcerisa, A.(coord.) (2010). Ejes para la mejora docente en la Universidad. Barcelona: Octaedro-ICE UB.
  • Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Coll, G.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Vallés, A. (2012). "Buenas prácticas de evaluación continuada en siete titulaciones universitarias". En: Membriela, P.; Casado, N.; Cebreiros, M.I. (edit.). La docencia universitaria en el contexto educativo actual. Vigo: Educación Editora.

 

Articles

  • Girona, Victòria; Vallès, Antoni (2015). “Opinió dels estudiants sobre la elaboració en grup i defensa d’un pòster com activitat que facilita l’aprenentatge autònom en una assignatura del  grau de Farmàcia”. FEM: revista de la Fundación Educación Médica, vol. 18, supl. 1, p. 34.
  • Parcerisa, A. (2010). "Polítiques docents en el context de l'espai europeu: oportunitats, dificultats i dilemes". Temps d'educació, num. 38, p. 11-24. 
  • Torres, B.; Vallès, A.; Canals, M.; Potau, J.M.; Artells, R. (2013). "Opinión de los estudiantes sobre la utilidad de la evaluación continuada". Revista de la Fundación Educación Médica (FEM), vol. 16 (supl. 2), p. 33-34.

 

Comunicacions

 

Pòsters

  • Torres, B.; Vallès, A.; Canals, M.; Potau, J.M. (2013) "L’avaluació continuada a través del qüestionari Moodle. Opinió dels estudiants" a Revista de la Fundación Educación Médica (FEM), vol.16 (supl. 1), p. 104.

 

Cursos i conferències

 

Organització de seminaris

  • Seminari Què estem aprenent de l'avaluació continuada? celebrat el 20 de novembre de 2012 a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. 

 

Transedu: grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom -- Barcelona, 2013
Llicència CreativeCommons
Intranet --- Drupal theme by Kiwi Themes.