INICI

Presentació del Grup Trans@net

Benvolgudes i benvolguts a l’espai del Grup d’Innovació Docent Trans@net, de la Unitat de Formació i Recerca-Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Aquest és un grup composat per professores i professors d’àmbits disciplinaris diversos que fan docència en assignatures que integren el Grau de Treball Social.

El Grup d’Innovació Docent Trans@net neix davant la voluntat de desenvolupar i aplicar noves metodologies docents dins l’enquadrament de l’ensenyament universitari. Anteriorment al fet que el grup obtingués el reconeixement per part de la UB com a grup consolidat al setembre de l’any 2016, el grup ja participava i treballava amb diferents projectes vinculats amb la millora de l’ensenyament del Grau, més tenint en compte les modificacions que havien suposat la introducció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya). Tot seguit, podeu trobar el nostre vídeo-presentació: 

 

Un exemple d'un dels projectes el podem veure reflectit a l'experiència del projecte ApS Identitats i Miralls, que es realitza des del Grup d'Innovació docent. Des de fa cinc anys, el projecte desdelamina.net treballa conjuntament amb un grup reduït d’estudiants de l’assignatura de Comunicació i Documentació del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta d’aprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?, per analitzar com es creen les identitats personals i comunitàries d’un barri fortament estigmatitzat com la Mina, i reflexionar al voltant de la importància que tenen els mitjans de comunicació en la projecció d’una imatge pública que sovint associa aquest territori amb elements negatius i conflictiu.

A continuació, us facilitem l'enllaç on podeu trobar un vídeo sobre l'experiència