Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ........................ Imatge de diagramació
  Español
Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

X Trobada Professorat de Ciències de la Salut (30, 31 de gener i 1 febrer de 2019)

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Inscripció
Formulari inscripció
Programa
Tríptic
Tallers
   Pagament col·lectiu

   Com arribar

Icona d'informació Per a més informació:

trobades@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació    
 

Presentació

Les trobades de Professorat de Ciències de la Salut es van celebrar per primera vegada a l’any 2000, a partir de la iniciativa d’un grup de professorat de l’entorn de les Ciències de la Salut, liderats per la Dra. Coloma Barber de la Facultat de Farmàcia. L’objectiu de la jornada va ser posar en comú les experiències pedagògiques dels docents i establir ponts de diàleg entre els diferents sectors implicats en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Amb aquest mateix esperit, després de dinou anys arribem a la 10 edició i per commemorar-lo hem volgut tornar a la seu on es va fer aquella primera trobada, el Campus Bellvitge.

Així doncs, durant els dies 29 i 30 de gener i 1 de febrer de 2019 es celebrarà la X Trobada de Professorat de Ciències de la Salut organitzada per l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. En aquest marc, tractarem tot un conjunt de temes rellevants per a la millora de la qualitat de la docència. En aquesta ocasió, s’han proposat tot un seguit de tallers interactius, taules de debat i ponències que tractaran sobre els nous reptes i innovacions. Entre aquests, tindrà especial rellevància l’anàlisi de la relació entre la investigació i la innovació docent. També dedicarem diversos espais d’exposició i tallers a l’abordatge de les estratègies de metodologia docent i a debatre sobre la humanització als ensenyaments de Ciències de la Salut. A més, coneixerem l’estat actual de l’aprenentatge servei (APS) com a expressió de la responsabilitat social a la universitat. Sense oblidar tenir un espai per compartir entre els diferents ensenyaments participants les estratègies per el desenvolupament de la tasca d’acompanyament a l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant els Plans d’Acció Tutorial. Finalment, tractarem el futur del professorat universitari per la transcendència que té per a la qualitat de la docència.

Confiem que els temes proposats us siguin d’interès i ens vulgueu acompanyar, presentant també les vostres experiències en el marc de les comunicacions lliures, ja que és la vostra participació precisament la que dona sentit a aquesta Jornada i contribueix al seu èxit.

Temes clau

  • Aprenentatge-servei
  • Investigació e innovació docent
  • Estratègies de metodologia docent
  • Humanització a l’ensenyament
  • Acompanyament a l’aprenentatge
  • El futur professor universitari

Modalitat de participació

Els participants poden contribuir amb la presentació de comunicacions lliures. Aquestes s'acceptaran inicialment en format pòster (120 cm d'alçada i 80 cm d'amplada) . El Comitè Científic escollirà les comunicacions adients per ser presentades de forma oral.

És obligatòria la inscripció del presentador de la comunicació.

Inscripció i Formes de pagament

•  Professorat UB, INEFC, Centres adscrits i membres de les entitats col·laboradores: 175 € fins al 23 de gener de 2019 a les 23:59h; 200 € després del 23 de gener de 2019

•  Altres: 200 € fins al 23 de gener de 2019 a les 23:59h; 230 € després del 23 de gener de 2019

•  Estudiants UB: inscripció 50 €

La inscripció inclou: documentació, dinar, cafès i còctel (per a casos d’al·lèrgies o intoleràncies alimentaries enviar un correu a trobades@ub.edu).

•    Membres UB, Estudiants UB i Altres (transferència) (Pagament col·lectiu consulta aquest enllaç)

Transferència bancària a " X TROBADA"
Número de Compte IBAN: ES85 2100 3642 1822 0021 1207
Entitat: CAIXABANK
Indicar com a remitent el nom i cognoms / Indicar como remitente el nombre y apellidos.
Enviar el Justificant de pagament a l'adreça electrònica  (Enviar el justificante de pago por correo electrónico): trobades@ub.edu
Els estudiants hauran d’enviar juntament amb el justificant de pagament, còpia de la seva matricula i rebut de pagament.

•    Membres UB (nota de càrrec)

          Tots els que us inscriviu mitjançant nota de càrrec heu d’omplir al formulari l’apartat corresponent al CEGE pressupostari i l’òrgan destinatari que es farà càrrec de la despesa

Per situacions especials i consultes:

Telèfon: 648669759 horari de 9h a 12h (Sra. Lourdes)
Telèfon: 934024244 horari de 12h a 14:30h

Dades de facturació:

Per poder emetre la factura corresponent  necessitarem ens facilitin al correu trobades@ub.edu les següents dades:
-    Nom o Raó Social / Nombre o Razón Social
-    NIF / CIF
-    Adreça / Dirección
-    Població / Población
-    Codi Postal / Código Postal


Presentació del resum de la comunicació

•  Extensió màxima del text: 2.100 caràcters (inclosos els espais en blanc)

Format:

•  Tipus de lletra: Arial, 12 punts

•  Espaiat: 1,5

Encapçalament:

•  Títol de la comunicació (majúscules i negreta)

•  Autor/s: Cognom i inicial del nom de l'autor/s (El nom de qui el presenta s'ha de subratllar)

•   Nom del centre i adreça

NOTA IMPORTANT PER ALS AUTORS

És obligatòria la inscripció de la persona que presentarà la comunicació.

Les comunicacions s’acceptaran inicialment en format pòster (120 cm d’alçada i 80 cm d’amplada), previ redactat i enviament d’un breu resum al Comitè Científic. El Comitè Científic escollirà les comunicacions adients per ser presentades de forma oral.

El redactat  es pot fer en català o en castellà. Si s'escriu en català, és necessari lliurar també el text en castellà per a la seva publicació en una revista de difusió internacional.

Els resums s'han d'enviar a la Secretaria Tècnica per correu electrònic, a l'adreça trobades@ub.edu com a document adjunt en format Word.

Data límit per la tramesa de resums: 14 de gener de 2019 a les 23:59h.

A l'acta de cloenda es lliurarà un reconeixement a la millor comunicació.

Dates Clau

14 gener 2019 a les 23:59h: Data límit per a la recepció de resums.

21 gener 2019: Comunicació de l’acceptació dels treballs.

23 gener 2019 a les 23:59h: Data límit d’inscripció a preu reduït.

30 de gener 2019: A les 15h.  Inauguració de la Trobada.

01 de febrer 2019: A les 12:30h . Cloenda de la Trobada.

 

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria Tècnica
Última actualització o validació:12.02.2015