Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania

El Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania és un grup interdisciplinar (de sociologia i Geografia Humana) que funciona des de l’any 2003. Els seus interessos de recerca giren a l’entorn del territori i la població entesos com a suport de relacions l’un i com a protagonista de ciutadania (de drets i de deures) l’altre. Enllaç a la web del grup.

Membres del grup:
Pujadas Rúbies, Isabel (coordinadora)
López , Cristina

Projectes:

Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las regiones metropolitanas.

Projecte d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic

Investigadora Principal: Dra. Anna Alabart Vilà, coordinadora dels subprojectes:

a) Solidaridad familiar y ciudadanía en el marco de la ciudad difusa

Investigadora principal: Dra. Anna Alabart Vilà
Departament de Teoría Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les CCSS.
Facultat de Ciències Econòmiques. Universitat de Barcelona

b) Ciudad difusa y movilidad residencial.

Investigadora principal: Dra Isabel Pujada Rubies
Departament de Geografia Humana
Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

Durada: novembre de 2003 a novembre de 2006

Finançat pel MCYT i FEDER. Referencia SEC2003-09565-C02-01

Resum del projecte:

La investigació es proposa descriure i explicar les potencialitats i les constriccions de la urbanització dispersa en el desenvolupament de les relacions socials, focalitzant l’anàlisi en la mobilitat residencial i en les seves implicacions sobre les relacions familiars (de solidaritat i ajut) i en aquelles altres que tenen a veure amb el desenrotllament de la ciutadania (participació). Es vol avançar en la comprensió dels canvis que s’estan experimentant, des d’una perspectiva teòrica que introdueixi elements sociològics, freqüentment oblidats. L’ elaboració teòrica s’aplicarà i es contrastarà en el terreny empíric a través de la utilització d’informació secundària i amb les dades obtingudes a partir d’una enquesta que reculli les estratègies adaptatives de les unitats familiars tant pel que fa a la mobilitat residencial (passada i prevista) com pel que es refereix a les relacions familiars de solidaritat i ajut, i a les de ciutadania.