López Villanueva, Cristina

CRISTINA LÓPEZ VILLANUEVA

  Adreça Facultat d’Economia i Empresa

Diagonal, 690

 

Telèfon +34934021803
Fax  +34934021894
Despatx Torre 4; 1a planta; despatx 4120
Correu electrònic clopez@ub.edu
Currículum Vitae Cristina López Villanueva: Professora Agregada.

 

Titulació:

Doctora en Sociologia (UB, 2002); Postgraduada en Demografia. Centre d’Estudis Demogràfics. (UAB, 1991) Llicenciada en Geografia i Història (UB,1990)

 

Membre del Grup de Recerca. Territori, Població i Ciutadania.  (2005SGR00965) (2009SGR1086) www.ub.edu/grptc

 

Línies de Recerca:

 • Dinàmiques demogràfiques als espais urbans
 • Estructura, dinàmica i composició de les llars
 • Transformacions de les llars i les famílies
 • Mobilitat residencial

 

Docència impartida:

Anàlisi Demogràfica

Teoria de la Població

Teoria de la Població i Demografia

Territori i Ciutadania

Ciutadania i Migracions

 

Participació en Projectes de recerca:

Projectes competitius

Europeus

Seventh Framework Programme European Comission. (Ref. SSH-CT-2010-266929). Welfare innovations at the local level in favour of cohesion. Coord. Spain. Mª Teresa Montagut.

Plan Nacional I+D+i

Proyecto I+D+i, 2010-2013. Estrategias residenciales y modelos urbanos en la RMB (Ref. CSO2010-22117-C02-02). Ministerio de Ciencia y Competitividad. Investigador Principal: Anna Alabart / Cristina López.

Proyecto I+D+i, 2010-2013. Comportamientos residenciales, provisión de viviendas y desarrollo urbano sostenible en las grandes ciudades españolas. Un estudio comparativo. (Ref. CSO2010-22117-C02). Ministerio de Ciencia y Competitividad. Investigador Principal. Jesús Leal.

Proyecto I+D+i, 2009-2012. La sostenibilidad social según las formas urbanas. Movilidad residencial, espacios de vida y usos del tiempo en las regiones metropolitanas (Ref SEJ2007-67948).Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador Principal: Anna Alabart

Proyecto I+D+i, 2005-2008. Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las Regiones Metropolitanas. (Ref. SEC2003-09565-C02). Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador Principal.  Anna Alabart

Proyecto I+D+i, 2005-2008. Solidaridad familiar y ciudadanía en el marco de la ciudad difusa (Ref. SEC2003-09565-C02-01). Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador Principal.  Anna Alabart

 

Principals Publicacions:

 • LÓPEZ VILLANUEVA, C.; PUJADAS, I., BAYONA CARRASCO, J. (2013) (Forthcoming) “Households within the residential mobility process: The case of the Barcelona Metropolitan Region”. Archivio di Studi Urbani e Regionali.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C., ALABART, A, (2011). “Dinámicas urbanísticas y socioeconómicas en Ciutat Vella”. Revista ACE, n. 6(12), p. 157-186. http://www.cpsv.upc.es/ace/Articles_n17/articles_PDF/ACE_17_SE_22.pdf
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C., PUJADAS, I. (2011). “Barcelona y su metrópoli: Nuevos comportamientos demográficos y procesos de transformación de los hogares”. a Barcelona Metròpolis. nº 84. Secció Quadern Central. http://www.barcelonametropolis.cat/es
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2011). “Transformaciones sociodemográficas y territoriales de los hogares unipersonales en España” AGE, nº 55 (153-182) http://www.boletinage.com/55/08%20AGE%2055.pdf
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA, (2009) “Hogares, viviendas y personas en los procesos de movilidad residencial. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona a VVAA Migraciones, movilidad y Territorio. Pamplona. Ed. EUNSA.
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2008). “Famílies a Barcelona: diversitat, dinàmiques i estructures” a Barcelona Societat. nº 15: 5-24. http://w3.bcn.cat/fitxers/observatorisocial/barcelonasocietat15.481.pdf
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2008).Los hogares, las familias y las personas en la ciudad de Barcelona y en sus distritos. Ed. Ajuntament de Barcelona. http://w3.bcn.es/fitxers/acciosocial/lesllarslesfamiliesilespersonesalaciuta.755.pdf
 • ALABART, A., LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2007). “Familias, hogares y viviendas en las regiones metropolitanas. El caso de Barcelona”. Cadernos Metropole. nº 17. Observatorio das Metropoles. Sao Paulo. Brasil.        http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/8765/6490
 • LÓPEZ VILLANUEVA, C. (2006). Les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona. Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona.
 • PUJADAS, I., LÓPEZ VILLANUEVA (2005) Hogares y cambios residenciales. La diferenciación espacial de los hogares en la Región Metropolitana de Barcelona. Cuadernos Geográficos nº 36. Universidad de Granada.

http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/036/036-025.pdf

 

 

 

 

 

Grup de recerca Grup de Recerca Consolidat: Territori Població i Ciutadania. www.ub.edu/grptc