Recasens Guitart, Josefina

 JOSEFINA RECASENS GUITART
Dades de contacte Adreça Campus Mundet,Passeig de la Vall d’Hebron, 17108035 Barcelona
Telèfon 934035162
Fax 934035165
Despatx 010 Planta BaixaEdifici Llevant
Correu electrònic jrecasens@ub.edu
Currículum Vitae Llicenciada en Ciències Econòmiques. Especialitat Sociologia. Diplomada en Treball Social. Doctora en Ciències de l’Educació.Professora de Sociologia de l’Educació a la Facultat de Formació del Professorat. Tutora d’itinerari curricular. Participació en el Postgrau en gestió de Polítiques d’educació a l’administració local, UB. Participació al Màster oficial: Psicomotricitat i educació,UB.Publicacions i recerques:

Igualtat d’oportunitats i fracàs escolar. En VV.AA., 1995. Sociologia de l’Educació. Vic. Eumo Editorial L’acció col·lectiva i la seva lògica en el sistema escolar a través de l’anàlisi de les estructures contextuals. Perspectiva Social. Nª 37.Barcelona. ICESB (1996) L’educació dels més petits. (1999). Barcelona. Diputació de Barcelona. “Les aportacions fetes al Mapa escolar de Catalunya”, 1998 “Els serveis educatius de Manresa: Prospecció i anàlisi. Propostes”, 1999 “Els serveis d’atenció als infants fins a 3 anys i les seves famílies”, 1999 “Pla d’interpretació de la sèquia de Manresa” 1999-2000. “Processos educatius alternatius: Estudiants de Mestre d’Educació Física”, 2006 “Planificació de l’Educació Infantil a Manresa “2006. “Polítiques educatives en el Marc Local”, 2007. “Les veus dels infants i joves de Catalunya: Sostenibilitat, Interculturalitat i Pau”,2008. “Marc de representació professional dels Mestres d’Educació Física”, 2009.