Lídia Puigvert Mallart

LIDIA PUIGVERT

Dades de contacte Adreça Av. Diagonal 690
Telèfon 934034484
Fax
Despatx 4100
Correu electrònic lidia.puigvert@ub.edu
Currículum Vitae Lídia Puigvert és doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, professora agregada al Departament de Teoria Sociològica de la mateixa universitat, membre del grup consolidat Gènere, Identitat i Societat (GIS) de CREA (Centre d’Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats), on des de l’any 1991 desenvolupa la seva recerca en gènere, violència de gènere, sociologia de l’educació i teories dialògiques 

Va ser membre del Comitè Assessor de la Violència de Gènere del Lobby Europeu de Dones l’any 2008. També era la responsable de la dimensió de gènere del projecte INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (2006-2011) del Programa Marc de la Comissió Europea destacat com un dels 10 projectes  d’èxit del Programa Marc de la Comissió Europea. Actualment coordina la comissió de gènere del projecte IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of European SSH research (2014-2017), finançat pel 7é Programa Marc de la CE.

Entre les seves contribucions destaca la seva investigació sobre socialització preventiva de la violència de gènere, tema sobre el qual ha publicat en les revistes més prestigioses internacionalment com Violence Against Women o el Journal of Social Work Practice. Tambe “les altres dones”,  des d’on  ha contribuït al feminisme internacional, destacant el llibre “Women and social transformation” publicat conjuntament amb Judith Butler and Elisabeth Beck-Gernsheim.

 

La doctora Puigvert va participar en la primera investigació a l’Estat Espanyol sobre Violència de Gènere en la Universitat, el resultats de la qual es van incloure en la Ley Española por la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007), que va portar a la creació del primer protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual de les universitats espanyoles.

 

Ha dirigit nombrosos projectes d’investigació, tant del Plan Nacional I+D, com el projecte Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado (2007-2010) finançat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. També ha estat la investigadora principal del projecte Formació per a la prevenció de la violència de gènere a la formació inicial de les persones professionals de l’educació i professorat universitari, finançar per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.

 

Ha donat xerrades en universitats de prestigi internacional com Oxford i Harvard.

 

Publicacions

 

Entre les seves publicacions incloses al rànking JCR (Journal Citation Report) destaquen:

 

-          Puigvert, L. (2014). Preventive Socialization of Gender Violence. Moving Forward using the Communicative Methodology of Research.  Qualitative Inquiry (in press). [ISI-JCR, Q2]

 

-          Puigvert, L. (2013). The Crisis of the European Union. A Response by Jürgen Habermas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 141, 191-195. [ISI-JCR, Q4]

 

-          Sordé, T.; Serradell, O.; Puigvert, L.; & Munté, A. (2013). Solidarity networks that challenge racialized discourses: The case of Romani immigrant women in Spain. European Journal of Womens Studies, 20(4), 1-16. [ISI-JCR, Q2]

 

-          Puigvert, L.; Christou, M.; & Holford, J. (2012). Critical Communicative Methodology: including vulnerable voices in research through dialogue. Cambridge Journal of Education, 42(4), 513-526. [ISI-JCR, Q4]

 

-          Prieto, O.; Puigvert, L.; & Santacruz, I. (2012). Overcoming the odds: Constricted ethnicity in middle-class Romà. Identities – Global Studies in Culture and Power, 19(2), 191-209. [ISI-JCR, Q3]

 

-          Gómez, A., Puigvert, L. & Flecha R. (2011). Critical Communicative Methodology: Informing real social transformation through research. Qualitative Inquiry, 17(3), 235-245. [ISI-JCR, Q1]

 

-          Valls,R.; Puigvert, L.; & Duque, E. (2008). Gender Violence amongst teenagers: Socialization and prevention. Violence Against Women, 14(7). 759-785. [ISI-JCR, Q1]

 

-          Puigvert, L.; & Santacruz I. (2006). La transformación de centros educativos en comunidades de aprendizaje: calidad para todas y todos. Revista de Educación. 339, 169-176. [ISI-JCR, Q4]

 

 

Altres publicacions de rellevància són:

 

-          Flecha, R., Puigvert, L. & Ríos, O. (2013). The New Alternative Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinar Journal of Social Sciences, 2(1), 88-113.

 

-          Christou, M.; Puigvert, L. (2011). The role of ‘Other Women’ in current educational transformations. International Studies in Sociology of Education, 21(1), 77-90.

 

-          Flecha, R.; Gómez, J. & Puigvert, L. (2003). Contemporary Sociological Theory. New York: Peter Lang.

 

-          Beck-Gernsheim, E.; Butler,J.; Puigvert, L. (2001). Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure Editorial.

 

Grup de recerca Grup de Recerca Consolidat 2009 SGR 648 de la Universitat de Barcelona