Mª Teresa Montagut Antoli

Teresa Montagut Antolí

  Adreça Facultat d’Economia i Empresa

Diagonal, 690

 

Telèfon 934039856
Fax  934021894
Despatx Torre 4; 1a planta; despatx 4104
Correu electrònic montagut@ub.edu
Currículum Vitae Teresa Montagut, professora titular de Sociologia a la UB, és llicenciada en Ciències Econòmiques i Doctora en Sociologia. Imparteix docència en les àrees de Sociologia Econòmica i de Política Social.

És membre dels Consells de Redacció, entre d’altres, de les revistes: Revista Internacional de Sociología (RIS), Revista Española de Sociología (RES) y de Documentación Social.

Membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya. Forma part del Consell Assessor de la Taula de les Entitats del Tercer Sector Civic i Social de Catalunya.  És membre de la xarxa europea TSEP (Third Sector European Policies).

 

Darreres recerques:

 

- Welfare Innovations at the local level in favor of cohesion (WILCO) – 7é Programa Marc de la Unió Europea. (2010/2013) Investigadora Principal a Espanya

 

- “La Funció del Tercer Sector en l’àmbit d’infància, adolescència i famílies” - CIIMU Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà. (2010-2011). Directora

 

-  The Third Sector and the Development of European Public Policy (TSEP) – 5é Programa Marc de la UE (2002-2005) Investigadora Principal a Espanya

 

- Impacto del Tercer Sector en las áreas de Educación, Salud y Bienestar Social” -  Consejo Económico y Social de Aragón, 2004 – Directora

 

Ciudadanía proactiva: Los retos de la democracia. DGICYT Ministerio de Educación y Ciencia. (2000-2003). Investigadora.

 

 

Darreres publicacions:

 

“ Assessing the Welfare mix: Public and Private in the realm of Social Welfare” en Guillén y León (eds.) The Spanish Welfare in the European Context . Ashgate Publishing LTD (2011)

 

“The Third Sector and the policy process in Spain: the emergence of a new policy player” en  J. Kendall (Ed.) Handbook on Third Sector Policy in Europe.  Ed.:  Edward Elgar Publishing Ltd.,  (2009)

 

Política Social. Una introducción  (3ª edición actualizada).  Ed. Ariel (2008)

 

“Repensando la Política Social”  en Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, nº 154 pp.15-24 (2009)

 

Societat Catalana, 2008 (coord.) Ed. IEC

 

“Sociología Económica” a Perez Yruela (ed.) La sociología en España. CIS, 2007.

 

 
Grup de recerca CECUPS (Centre d’Estudis Culturals, Polítics i Socials)