Marina Elias Andreu

 MARINA ELIAS ANDREU
Dades de contacte Adreça Campus Mundet. Passeig dela Valld’Hebron 171. Edifici Llevant.
Telèfon 934035162
Fax
Despatx Despatx 010.
Correu electrònic marinaelias@ub.edu
Currículum Vitae Marina Elias Andreu (Barcelona, 1980) és doctora en Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professora lectora del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials, vinculada a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. A nivell de recerca és investigadora, des del 2002 del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La seva recerca està centrada en el sistema educatiu, específicament universitari. Ha analitzat polítiques educatives, tenint en compte la implementació i els impactes en els actors, estudis sobre el perfil de l’estudiantat, abandons universitaris i impactes de la pujada de taxes i de la crisi en la població universitària.
A partir dels resultats de la recerca ha realitzat conferències i comunicacions en jornades i congressos arreu d’Europa.                                                                                                                                                    Publicacions:

Daza; L. y Elias, M. (2013) ¿Qué quedó de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior? Efectos de la crisis y panorama actual.- TEMPORA. Universidad de La Laguna.

Elias, M.; Brennan, J. “Implications of the Bologna Process for equity in higher education.European Higher
Education at the crossroads” – AAVV (2012). Between the Bologna Process and national reforms Volume 1: Bologna Process principles, teaching and learning, quality assurance,

Elias, M.; Masjuan, J.M.; Sánchez, A.”Signs of reengagement? Changes in teaching methodology in the framework
of the Bologna Process”. Martina Vukasovik, Peter Maassen, Monika Nerland, Rómulo Pinheiro, Bjørn Stensaker and Agnete Vabø. (2012). Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. .1,pp. 21 – 42. Sense Publishers.

Elias, M.Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporación de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior. – Papers. Revista de Sociología (UAB).

Troiano, H.; Masjuan, J.M.; Elias, M.La recontextualización de las políticas de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior: Un estudio de caso.  Revista de Educacion.251,pp. 283 – 310.

Grup de recerca Grup de Recerca en Educació i Treball de la UAB

 

Retorn al llistat de professors